Rolstoel toegankelijke oplossingen om hoogteverschillen te overbruggen

Hoogteverschil van 1 cm tot 1 m overbruggen.

Een klein niveauverschil wordt vaak overbrugd door een trap van enkele treden. Wanneer iemand ‘slecht te been’ is, kan een handgreep soelaas bieden. Dat is uiteraard geen oplossing voor een rolstoelgebruiker. Een rolstoelgebruiker kan maximaal 2 cm niveauverschil zelfstandig overbruggen. Een drempelbrug is ontworpen om deurdrempels snel en eenvoudig te overbruggen. Met een oprijgoot of -plaat kan een niveauverschil van 1 tot 15 cm overbrugd worden. Een oprijgoot of -plaat kan dienen als tijdelijke oplossing of als oplossing bij een bezoek aan een onaangepaste omgeving. Niveauverschillen tot 1 m kunnen overbrugd worden met een hellingbaan. Een hellingbaan wordt vaak gebruikt voor de toegang tot (openbare) gebouwen.

Handgrepen / beugels:

Een handgreep is een vastgemaakte staaf om op te steunen of om zich aan op te trekken. 

Drempel bruggen:

Een drempelbrug is een wegneembare constructie die over of tegen een obstakel gelegd wordt. Dat obstakel kan een deurdrempel zijn, een raamkozijn, een schuifdeurprofiel …
Een dubbelzijdige drempelbrug wordt over de deurdrempel gelegd. De deur kan dan niet meer gesloten worden. Een enkelzijdige drempelbrug wordt tegen de deurdrempel gelegd zodat de deur altijd open en toe kan. Met een drempelbrug kan 2 tot 7 cm niveauverschil overbrugd worden. Een manuele rolstoelgebruiker moet voldoende functionaliteit in de bovenste ledematen hebben om zelfstandig over de drempelbrug te kunnen rijden.

Opmerking: Drempelbruggen voor obstakels hoger dan 7 cm vallen niet onder drempelbruggen, maar onder oprijgoot of -plaat.

Oprijgoot of oprijplaat:

Een oprijgoot bestaat uit 2 of 3 losse metalen U-profielen. Een oprijplaat is een metalen plaat. Met een oprijgoot of een oprijplaat kan een niveauverschil van 1 tot 15 cm overbrugd worden. Een manuele rolstoelgebruiker moet voldoende functionaliteit in de bovenste ledematen hebben om op de oprijgoot of -plaat te rijden. Voor een driewielscooter is een oprijplaat aangewezen. Oprijgoten en oprijplaten zijn meestal uitschuifbaar of opplooibaar en kunnen indien nodig, makkelijk meegenomen worden.
Let op: Een oprijgoot of -plaat is meestal te kort voor het hoogteverschil dat moet overbrugd worden. Zo ontstaat er een hellingsgraad die hoger is dan toegestaan door de richtlijnen van het artikel 19 van het 'Besluit van de Vlaamse Regering (link) tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid'. Een oprijgoot of -plaat is dan ook niet bedoeld voor frequent gebruik. Een oprijgoot of -plaat kan gebruikt worden als tijdelijke oplossing of als oplossing bij een bezoek aan een onaangepaste omgeving.

Hellingbaan:

Een hellingbaan is een wegneembare of een vaste constructie met een minimale breedte van 90 cm. (Zie 'draaicirkel van een rolstoel') Met een hellingbaan kunnen niveauverschillen tot 1 m overbrugd worden.
Boven en onder aan een hellingbaan moet een vlak bordes zijn. De lengte van de hellingbaan varieert naargelang het te overbruggen hoogteverschil conform de richtlijnen van het artikel 19 van het 'Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid'.
Een manuele rolstoelgebruiker moet voldoende functionaliteit in de bovenste ledematen hebben om op de hellingbaan te rijden.

De lengte van de hellingbaan varieert naargelang het te overbruggen hoogteverschil:

Helling graad voor hellingbaan rolstoelgerbuikers

Een hellingbaan kan eventueel parallel aan de gevel geplaatst worden. Daarvoor moet de stoep breed genoeg zijn. Eventueel kan aan de gemeente gevraagd worden om de stoep plaatselijk te verbreden. Voor personen die moeite hebben om stabiel te stappen op een helling omwille van evenwichtsstoornissen, coördinatiestoornissen, proprioceptiestoornissen … kan een hoogteverschil overbrugd worden met een ‘trapsgewijze hellingbaan’. Dat kan door meerdere brede treden te voorzien. Zo ontstaat een opeenvolging van ‘plateaus’ en moet de persoon met het loophulpmiddel telkens maar een klein hoogteverschil overbruggen. Indien nodig, kan achteraf nog steeds een hellend vlak over de constructie gelegd worden.

Een hoogteverschil van meer dan 1m overbruggen?

Overweeg een traplift, plateaulift, huislift of andere soort lift. Lees er alles over op onze blog post.

Meer info of vragen?

Contacteer ons gratis via 0800/95 700 of via info@blijfactief.be
blijfactiefteam